การจัดอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3340 RI (DTA)

 การอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3340 RI (District Training Assembly) สำหรับปีโรตารี

2563-2564(2020-2021) ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสถานะการณ์แพร่ระบาทของไวรัสโควิด 19 ทำให้การอบรมเจ้าหน้าที่สโมสรในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่(New Normal) โดยการจัดประชุมแบ่งเป็น 4 กลุ่มสโมสรโรตารีในภาคฯ ดังนี้
1.วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสโมสรในเขต 10, 11, 12,13 จัดอบรมที่ จ.ศรีสะเกษ
2.วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสโมสรในเขต  8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 จัดอบรมที่
   จ.ขอนแก่น
3.วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสโมสรในเขต 1,2,3,4,6,7 จัดอบรมที่ จ.จันทบุรี
4.วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสโมสรในเขต 5 จัดอบรมเป็นภาษาอังกฤษ จัดขึ้นที่
 เมือง พัทยา จ.ชลบุรี
การอบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นไปเป็นอย่างดี พร้อมกับ การสถาปนานายกและคณะกรรมการ
บริหารสโมสร ในช่วงค่ำของแต่ละสโมสรตามเขตที่อบรม โดยต้องชื่นชมกับสโมสรเจ้าภาพที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ดังนี้ สโมสรโรตารีศรีสะเกษ , สโมสรโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น
สโมสรโรตารีจันทบุรี  และ สโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟินพัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณอาจต้องการดู