การประกวดภาพแสดงผลงาน “People of Action”

ชิญชวนสโมสรโรตารีในภาค 3340  ส่งภาพเข้าประกวด แสดงผลงาน People of Action

(ภาพที่สื่อให้เห็นเอกลักษณ์การให้บริการของโรตารี)  โดยจะประกาศผล และรับรางวัลในงานประชุมใหญ่ DC  ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น โฮเต็ล จ.อุบลราชธานีคุณอาจต้องการดู