การประชุมระหว่างเมือ(Inter City)ครั้งที่31 จังหวัด นครพนม

                 การประชุมระหว่างเมืองภาค 3340 โรตารีสากล ที่จ. นครพนม วันที่ 12 มกราคม 2564 โดยสโมสรโรตารี นครพนมเป็นเจ้าภาพ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากว่า 270 คน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของแต่ละสโมสรในภาค บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง ได้มิตรภาพและสาระความรู้  

                 Intercity meeting 2021@Nakhon Phanom on Dec 12, 2021. We did really good service projects and friendship. Together we Serve to Change Lives.คุณอาจต้องการดู