การประชุมอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร DTA

เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนภาค 3340 RI ร่วมอบรมสัมนาในการประชุม

คณะกรรมการบริการสโมสรประจำปีบริหาร 2562-2563 ณ โรงแรมศรีพัฒนา
จังหวัด นครราชสีมา ในวันที่ 19-20 เมษายน 2562  และเรียนเชิญร่วมงานสถาปนา
สโมสรโรตารี ทั้ง 8 สโมสร เขต 9  ในจังหวัดนครราชสีมา ในคืนวันที่ 20 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม เทอร์มินอล 21 คุณอาจต้องการดู