การประชุมใหญ่ภาค3340RI ประจำปี2564-2565(Serve to Change Lives)

การประชุมใหญ่ประจำปี 2565 (District Conference 2022) ณโรงแรม Centre Point Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา ผ่านไปด้วยบรรยากาศในรูปแบบ  มิตรภาพนิรันดร์กาล (Eternal Friendship) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ ในปี โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ(Serve to Change  Lives) นับเป็นปีที่ท้าทายของ Rotarian ภาค 3340 เป็นอย่างยิ่ง เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก เรายังคงเดินหน้าทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนของเรา ได้อย่างต่อเนื่อง เพียงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงเป็นของพวกเราทุกคน ที่ร่วมมือกัน เปลี่ยนแปลงชีวิต ของผู้อื่น และเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรา ให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณมิตรโรแทเรียนทุกท่าน แด่ มิตรภาพนิรันดร์กาล

คุณอาจต้องการดู