การประชุมใหญ่ ภาค 3340 ปีโรตารี 2566-2567

ภาค 3340 โรตารีสากล ได้จัดประชุมใหญ่(District Conference) เมื่อวันที่ 8-9  มีนาคม 2567  ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยผู้แทนประธานโรตารีสากล PRID.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ สร้างความประทับใจให้มิตรโรแทเรียนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  และในการสรุปงานของผวภ.วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริแห่งปี CREATE HOPE IN THE WORLD  พร้อมมอบรางวัล กับความสำเร็จของสโมสรต่างๆ ในการดำเนินงานสโมสร ทั้ง 3 เสาหลักของสโมสร

ด้านสมาชิกภาพ , ด้านมูลนิธิ และด้านภาพลักษณ์สาธารณะโรตารี พบกันที่ จ.นครราชสีมา โดยมี สโมสรโรตารี นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีหน้า(2024-2025)


คุณอาจต้องการดู