การสถาปนาผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากลปีโรตารี 2563-2564

เมื่อคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

 ผู้ว่าการภาควิมล  คชินทักษภาค 3340 โรตารีสากล ปีโรตารี 2563-2564 ได้รับมอบตำแหน่งจาก อผภ.มารวย  จินตบัณฑิตวงษ์  ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล ปีโรตารี 2562-2563  โดยมีพิธีการแบบเรียบง่าย และมีเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องจากสถาณการณ์โรคไวรัส โควิด19 ที่มีผลกระทบในทุกองค์กรทำให้พิธีการสถาปนาในปีบริหารนี้ต้องปรับเปลี่ยนตามแนววิถีใหม่ (NEW NORMAL)  การส่งมอบได้เสร็จเรียบร้อย พร้อมกับการร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้นำภาคฯท่านใหม่ในปีโรตารี ที่มีคติพจน์ ดังนี้ "โรตารีเปิดแนวทางสร้างโอกาส"  Rotary Opens Opportunnities โดยมีประธานโรตารีสากล Holger Knaack ทำหน้าที่เป็นผู้น้ำในปีโรตารีนี้

คุณอาจต้องการดู