การอบรมสัมนา โครงการต้นกล้าโรตารี ภาค 3340 โรตารีสากล

เรียนเชิญสมาชิกสโมสรโรตารีทุกสโมสร ในภาค 3340 ร่วมกิจกรรมอบรมสัมนาโครงการ

 ต้นกล้าโรตารี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เป็นโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของโรตารี ขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสโมสรให้เข้มแข็งต่อไปคุณอาจต้องการดู