การแข่งขันฟุตบอลประเพณี 4 ภาค ครั้งที่1

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี 4 ภาค ในวันอาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามฟุตบอล

โรงเรียนนนทรีวิทยาลัย  โดยมี ผวน. สมศรี เมฆธน จากภาค 3350 RI เป็นประธานจัดงาน
โดยภาค 3340RI อยู่ในชุดทีมเสื้อเหลือง ได้รับความสนุกสนาน และความสามัคคี ร่วมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรก
และคาดว่าจะมีการจัดงานเช่นนี้ในปีต่อๆไป









คุณอาจต้องการดู