กิจกรรมค่ายเยาวชนผู้นำโรตารี(RYLA) ภาค 3340RI

กิจกรรมค่ายเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA)ของภาค 3340RI   จัดขึ้น ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

– อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2562 กำหนดการและกิจกรรม
ตรวจสอบได้ดังนี้

คุณอาจต้องการดู