กิจกรรมประกวด”วันมีน้ำใจให้ความรัก”ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯพิชัย รัตตกุล

เนื่องในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันมีน้ำใจให้ความรัก(Sow the Seeds of Love)

ขอเชิญชวนสโมสรโรตารีในภาค 3340 RI ร่วมส่งภาพและกิจกรรมเพื่อชิงถ้วยรางวัล

ฯพณฯ ท่านพิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารีสากล ปีบริหาร 2545-2546 โดยต้องทำกิจกรรมภายใน  วันที่ 23 กุมภาพันธุ์  2562 โดยกิจกรรมที่ทำต้องตรงกับโครงการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทางมีน้ำใจให้ความรัก  โดยจะคัดเลือกกิจกรรมที่ดีที่สุด เพื่อชิงถ้วยรางวัล   สโมสรฯสามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ พร้อมรายละเอียดจัดทำรูปเล่มให้สวยงาม  กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  โครงการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทาง มีน้ำใจให้ความรัก เป็นกิจกรรมที่สโมสรฯบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่นที่ตั้งของสโมสรโดยโรแทเรียนในสโมสรพร้อมด้วยครอบครัวสมาชิกลงมือทำเป็นหลักไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแผนงานของสโมสรกิจกรรมนั้นต้องแสดงออกถึงความมีน้ำใจให้ความรักต่อชุมชนสามารถส่งผลงานได้ที่ 

 อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล (ผู้ช่วยเลขาภาค 3340 โรตารีสากล)

ร้านอุบลสาส์น  สาขาหน้ามหาวิทยาลับอุบลราชธานี

21/4-7 ถนน สถลมารค ตำบลเมืองศรีไค   อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์มือถือ 0815471981

คุณอาจต้องการดู