กิจกรรมมอบหน้ากากและมุ้ง ในโครงการป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า19

ผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ มอบมุ้งและหน้ากากผ้า ให้สโมสรทุกสโมสรในภาค 3340 RI

โดยเป็นโครงการโรตารีภาค 3340 RI บรรเทาและป้องกันภัยจากไวรัสโคโรน่า 19
ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล Grant DR236  อุดหนุนเงินจำนวน
US$ 25,000.- (800,000.- บาท)  จัดหาหน้ากากผ้าจำนวน 58,182 ชิ้น ผวภ.มารวย
จินตบัณฑิตวงศ์  นำส่งมอบด้วยตนเองทุกสโมสรฯในภาค 3340
คุณอาจต้องการดู