กิจกรรม”REBOUND REUNION ” ของเยาวชนแลกเปลี่ยนปี 2019-2020

  เมื่อวันที่ 23-25  ตุลาคม 2563  ณ.Sonian resident Pattaya
โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนจัดงาน “REBOUND REUNION “
 ให้กับ เยาวชนแลกเปลี่ยนปี 2019-2020 เพื่อให้เด็กได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การใช้ชิวิตในต่างแดน  การรับมือกับสถานการณ์ Covid 19 รวมทั้งการรับฟังขอเสนอแนะจากผู้ปกครอง เพื่อนำไปพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น โดยมีพี่ๆROTEX มาแชร์ประสบการณ์การต่อยอดหลังกลับจาก นร.แลกเปลี่ยนและยังช่วยดำเนินกิจกรรมสนุกๆให้กับน้องๆ งานนี้ มีทั้งสาระ ความสุข และ ความสนุก  ให้เด็กๆได้หายคิดถึงกัน รวมทั้ง ผู้ปกครองด้วยค่ะ

คุณอาจต้องการดู