[ข่าวประชาสัมพันธุ์]การประชุมใหญ่โรตารีภาค 3340 ปี 2565-2566

ภาค 3340 โรตารีสากล ได้จัดประชุมใหญ่(District Conference) เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมสยามแกรนด์  จ.อุดรธานี โดยผู้แทนประธานโรตารีสากล PRID.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ สร้างความประทับใจให้มิตรโรแทเรียนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  และในการสรุปงานของผวภ.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์แห่งปี IMAGINE ROTARY  พร้อมมอบรางวัล กับความสำเร็จของสโมสรต่างๆ ในเรื่อง 3 เสาหลักของโรตารี

ด้านสมาชิกภาพ เราสามารถเพิ่มสมาชิกได้มากขึ้น ถึง 100 คน ด้านภาพลักษณ์ เรากระตุ้นให้สโมสรทำกิจกรรมที่มีIMPACT และ ออกมาในรูปPEOPLE OF ACTION  ได้เป็นจำนวนมาก ถึง 59 ภาพ และส่งรูปที่ดีที่สุดเข้าประกวดระดับZONE จำนวน3 ภาพ  ในด้านมูลนิธิโรตารี เราได้รับความร่วมมือจากโรแทเรียนในภาค3340 ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิ เป็นจำนวนมาก  การจัดงานประชุมใหญ่ในปี2565-2566 มีสมาชิกโรแทเรียนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อบอวนด้วยมิตรภาพและความสุขอย่างทั่วกัน และส่งมอบธงเจ้าภาพจัดประชุมในปีหน้าให้แก่สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น พบกันที่ จ.ขอนแก่นในปีหน้า

คุณอาจต้องการดู