ข่าวประชาสัมพันธ์จากประธานศูนย์โรตารีแห่งประเทศไทย

เรียน ผวภ ที่รักทุกท่าน

กรุณาแจ้งขอความร่วมมือทุกสโมสรงดการประชุมปกติ จะจัดแบบออนไลน์ ของตน แบบใดก็ได้ไปก่อนสัก 2 อาทิตย์เพื่อการร่วมมือการควบคุมโรค Covid 19 กับทางสาธารณสุขทุกท้องที่หลายสโมสร งดแล้ว หลายสโมสร ไม่ได้แจ้ง

ขอบคุณในความร่วมมือค่ะ  เรากำลังขอให้สโมสรร่วมมือคิดโครงการรณรงค์ควบคุมโรค Covid 19 ของโรตารีในประเทศไทย ขอให้ท่านผวภ ช่วยแจ้งขอความร่วมมือจากทุกสโมสรด้วย

จัดขอบคุณยิ่ง

เสาวลักษณ์

ขอความร่วมมือการรณรงค์เพื่อควบคุมการระบาดของโรค Covid 19โดย

1. หยุด/งด การประชุม หรือ กิจกรรมใดๆไปก่อน สัก2 อาทิตย์ และใช้การประชุมออนไลน์แทน ถ้าทำได้

2. สนับสนุน เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ หรือการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเรื่องการระวังรักษาตน และผู้อื่นจากโรค Covid 19 ให้เป็นกิจกรรมของสโมสร ตอนนี้มีกลายสโมสรเคลื่อนไหวแล้ว เช่น การสอนการทำหน้ากากผ้า การแจกเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย

โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังต้องการหน่ากาก อนามัย และเครื่องมือเครี่องใช้รักษาผู้ป่วย โปรดพิจารณาด้วย

Dear fellow Rotarians

During this period, Rotary clubs should consider to cooperate with local Health officials in controlling Coronavirus 19 (Covid-19) by helping to prevent the spread of the disease. Refrain from holding club meetings, seminars, fellowship events, and gatherings during these 2-3 weeks of the controlling period should be able to help prevent the spread of the disease to an extent. The Ministry of Health aims to control the spread before entering the month of May, which is the beginning of the rainy season and the controlling would be much more difficult.

Rotary International President has sent a message asking Rotarians around the world to cooperate with local Health officials to defeat the disease.

We have been promoting Polio Eradication worldwide. This incident should not be too difficult for us. We only need to adapt ourselves with discipline and be cautious according to the advices from health officials.

Please kindly consider cooperating together to control Covid-19.

Yours in Rotary,

PRID Prof.Dr. Saowalak Rattanavich

Committee Chair, Rotary Centre in Thailand

คุณอาจต้องการดู