คำแนะนำจากโรตารีสากลในช่วงภาวะการระบาดไวรัสCOVID 19

โรตารีสากล ได้ออกเอกสารคำแนะนำให้สโมสรโรตารี ทุกภาคส่วนในวิธิการปฏิบัติในเรื่องการประชุมต่างๆ และแนะนำการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Video การเรียนรู้ต่างๆจากศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ของโรตารีสากล  และแนะนำทรัพยากรอื่นๆที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการอนุเคราะห์การแปลเป็นภาษาไทย จาก อน.ภานุ ยศเมธา

สโมสรโรตารี กรุงเทพไซเบอร์ ภาค 3350 และคุณณรงค์  จันทร์ผาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์โรตารีประเทศไทย ดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่

คุณอาจต้องการดู