งานฉลองครบรอบ 50 ปี สโมสรโรทาแร็คท์ ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานฉลองครบรอบ 50 ปี สโมสรโรทาแร็คท์ ประเทศไทย เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติและช่วยกันสนับสนุนให้สโมสรโรทาแร็คท์

เข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญของสโมสรโรตารีในอนาคตต่อไป คุณอาจต้องการดู