งานประชุมใหญ่ District Conference 3340 RI ปีบริหาร 2562-2563

เชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนภาค 3340 RI ร่วมงานประชุมใหญ่ District Conference 

3340 RI  ปีบริหาร 2562-2563 ครั้งที่ 28  ในวันที่ 6- 8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมริมปาว
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  มาร่วมกันฉลองความสำเร็จในปีบริหาร ท่านผู้ว่าการภาค มารวย
จินตบัณฑิตวงศ์ พร้อมรับรางวัลจากท่านผู้ว่าการภาค มากมาย  

คุณอาจต้องการดู