งานสถาปนาผู้ว่าการภาค3340 RI 2023-2024

เมื่อคืนวันที่          เดือน พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดงานสถาปนาผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล ขึ้นที่ โรงแรมเจริญธานี

 จ.อุดรธานี  โดยมี ท่านอดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ เป็นประธานในพิธิ ประดับเหรียญอดีตผู้ว่าให้ ผวภ.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์
และประดับเหรียญผู้ว่าการภาคท่านใหม่ คือ ผวล.วิโรจน์  พิพัฒน์ไชยศิริ โดยในวันนั้น มีกิจกรรมจากนายกปี 118 มารับท่านผู้ว่าฯพรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ ลงจากเวที 
พร้อมกับขบวนการแสดง เอ็งกอ นำผู้ว่าท่านใหม่ขึ้นเวที  สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่อยู่ในงานเป็นอย่างยิ่ง  องค์กรโรตารี จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงานไปในทุกๆปีขับเคลื่อนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคมที่ด้อยโอกาส ขาดแคลน ดังอุดมการณืที่เราทำร่วมกันมาทั่วโลก ถึง 119 ปี ดังคำกล่าว บริการเหนือตนเอง  SERVICE ABOVE SELFคุณอาจต้องการดู