งานสถาปนาผู้ว่าการภาค3340 ปี 2564-2565

เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมรับชมงานสถาปนาผู้ว่าการภาคปี2564-2565 โดย

การจัดงานเป็นแบบระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมZOOM  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564
หมายเลข ID 3340334033    Passcord 654321  เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.
เป็นต้นไป

คุณอาจต้องการดู