งานสัมนา Vibrant Club Workshop

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 มีงานประชุมสัมนามูลนิธิโรตารี ,สมาชิกภาพและภาพลักษณ์โรตารีภาค 3340 (Vibrant Club Workshop) ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ  จ.จันทบุรี

โดยกิจกรรมดังกล่าว ผวภ.วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ  เป็นประธานในการเปิดประชุมดังกล่าว
กิจกรรมในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อผภ.เจสัน ลิม Rotary Coordinator 2022-2025
 มาบรรยายพิเศษในเรื่องสมาชิกภาพ และเรื่องมูลนิธิ  โดยการประชุมดังกล่าวทำให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการบริหารสโมสรได้ต่อไป
คุณอาจต้องการดู