งานอบรมสัมนาเจ้าหน้าที่บริหารสโมสร(DTA)ภาค 3340

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2567  ภาค 3340 จัดอบรมสัมนาเจ้าหน้าที่บริหารสโมสร

District Training Assembly(DTA)  จัดที่โรงแรม นิวแทรเวิลลอร์จ จ.จันทบุรี โดยมี 
สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค 3340 และสโมสรโรตารีในจังหวัด จันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยการอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความรู้และการเตรียมตัวเพื่อไปบริหารสโมสรในปี 2567-2568 โดยมีผวภ.วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ซึ่งจะเป็นผู้ว่าการภาค 3340 กล่าวเปิดงานประชุม และมีผวล.แสงทิวา ทองอู่ฉาง จะทำหน้าที่ผู้ว่าการภาค ปี2567-2568 ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้นายกทุกสโมสรทำงานในปีหน้าได้อย่างดียิ่ง ทำให้นายกสโมสรและทีมบริหารงานสโมสร มีความพร้อมในปี มหัศจรรย์แห่งโรตารี  (THE MAGIC OF ROTARY) มีพลังในการดำเนินงานสโมสรอย่างเต็มกำลังคุณอาจต้องการดู