งานINTER CITY ภาค3340 ปี2566-2567 ที่จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ภาค3340 นำโดย ผวภ.วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ เป็นประธานในการเปิดงานสัมนา INTER CITY ประจำปี2566-2567 โดยมีสโมสรโรตารี หนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยประธานจัดงาน อน.ดุจฤดี องษ์วิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีการสรุปสถานะการณ์ของภาค3340 ในการทำงานครึ่งปีที่ผ่านมา ได้แก่ มูลนิธิโรตารีภาค 3340 ,สมาชิกภาพ ,Empowering Girls และ เรื่องถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย  พร้อมกับรายงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นของภาคที่ดำเนินงานมา

และในช่วงค่ำคืน มีงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสไนท์ ร่วมกันอย่างสนุกสนานและอบอุ่น
คุณอาจต้องการดู