ประกาศเกี่ยวกับการยกเลิกการประชุมใหญ่โรตารีสากล

ประกาศสำคัญจาก คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล  เกี่ยวกับการประชุมใหญ่โรตารีสากล

ที่ ฮอนโนลลู มล
รัฐ ฮาวาย
รายละเอียดการยกเลิกHawaii RI Convention Hawaii RI Convention  

คุณอาจต้องการดู