ประธานโรตารีสากลปี 2018-2019 แบรี่ แรซซิน

คติพจน์และการประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล ( .pdf )

ประวัติของ แบรี่ แรซซิน ประธานโรตารีสากล ปี 2018-19 ( .pdf )

คุณอาจต้องการดู