ประธานโรตารีสากล ปี 2022-2023 เจนนิเฟอร์ โจนส์ (Jennifer Jones)