ผวภ.วิมล คชินทักษ ร่วมพิธีสถาปนาสโมสรในจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563  ผวภ.วิมล คชินทักษ    เป็นประธานร่วมงานในพิธีสถาปนานายกสโมสรโรตารี 4 สโมสรในจังหวัด อุดรธานี ประกอบด้วย สโมสรโรตารีอุดรธานี

สโมสรโรตารีหมากแข้ง  สโมสรโรตารีบ้านเชียง  และสโมสรโรตารีศิลปคม
คุณอาจต้องการดู