ผู้ว่าการภาค สุรพล ทวีแสงสกุลไทย มอบเงินช่วยเหลือประเทศอินโดนีเซีย

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ขึ้นมอบเงินในนามภาค 3340 ให้แก่โรตารีอินโดนีเซีย
ทางอินโดนิเชีย เขาบอกรู้สึกตื่นตันใจมากกับน้ำใจของชาวโรแทเรียนไทย  ในนามคณะกรรมการศูนย์โรตารีประเทศไทย ขอขอบคุณท่าน ผวภ.ทั้ง 4ภาค รวมทั้งมวลมิตรสมาชิกในประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกันทํากุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้ง…อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานกองทุนพิบัติ (ผู้ประสบภัยธรรมชาติ) D-DOO ภาค 3340 สรุปผลการมอบเงิน ที่พวกเราร่วมกันบริจาคข่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์สาหัส จากภัยพิบัติ แผ่นดินไหว และTsunami ขณะนี้ ที่อินโดนีเซีย  รวมกันในนามโรตารีในประเทศไทน 1,101,500.- บาท ได้ทำพิธีมอบอย่างเป็นทางการที่ Yogya Zone Institute โดยผวภ ทั้ง 4 คน เป็นผู้แทนมอบแต่ละภาค.  และโรตารีเกาหลี นำโดย Trustee elect Sangkoo Yun นำการบริจาคจากภาคของเขาอีก $10,000  คุณอาจต้องการดู