ผู้ว่าการภาค3340 RIร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

ผู้ว่าการภาค 3340 ท่านสุรพล ทวีแสงสกุลไทยร่วมปลูกหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61 มีผู้ร่วมปลูกหญ้าแฝกประมาณ 200 คน แยกเป็นชาวบ้านจำนวน 120 คน จากบ้านนาหวาย, บ้านดงเสียว, บ้านเสาวัด , โรตารี สกลนคร ,ภาค 3360 ,ภาค 3340 ,กรรมการโครงการฯจำนวน 30 คน ,เจ้าหน้าอาสาสมัคร ทหาร ที่มาคอยช่วยเหลือ ขับเรือ  ส่งหญ้าแฝก และ ผอ.สำนักงานพัฒนาดิน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน  

คุณอาจต้องการดู