ผู้ว่าการภาค3340RI มอบเครื่องกระตุกหัวใจ

วันที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น. มูลนิธิศาลเจ้าพ่อน้ำพอง ได้รับเกียรติจาก ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารี่สากล เป็นตัวแทน สโมสรโรตารี่ มอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 2 เครื่อง ให้มูลนิธิศาลเจ้าพ่อน้ำพอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ์ ประธานมูลนิธิศาลเจ้าพ่อน้ำพองและ คณะ เป็นผู้รับมอบ ทางมูลนิธิศาลเจ้าพ่อน้ำพอง ขอขอบพระคุณทางสโมสรโรตารี่ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ โดยมีท่านผชภ.นันทนา พนิตประชา สโมสรโรตารี่กาฬสินธุ์ เป็นผู้ประสานงาน.


คุณอาจต้องการดู