พณฯท่านพิชัย รัตตกุล ร่วมตรวจและปลูกหญ้าแฝกบริเวณโครงการแก้มลิง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. พณฯ ท่านพิชัย รัตตกุล ลงพื้นที่ตรวจโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย จ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมดำหญ้า ลอกหญ้าขึ้นปลูกบริเวณศาลา9เหลี่ยม ในพื้นที่แก้มลิง ในบริเวณสวนสาธารณะ โดยมี อน.จรัล พัฒจร จาก สโมสรโรตารีพังงา คอยให้คำแนะนำ ร่วมกับสมาชิก สโมสรโรตารีสกลนคร และชาวบ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง และถือเป็นตัวอย่างที่ดี 

็Hand on Service ที่โรแทเรียนลงโครงการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุ่มเท ลงมือทำด้วยความรัก และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโรตารี People of Action


คุณอาจต้องการดู