พิธีสถาปนาและฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแร็คท์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562 ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล ท่าน สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ได้เป็นประธานในพิธีสถาปนาและฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแร็คท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี ร้อยเอ็ด  


คุณอาจต้องการดู