พิธีส่งมอบสวนสาธารณะ โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

วันที่ 26 ธ.ค.2563  ท่านอผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ เป็นตัวแทนจากสโมสรโรตารีในประเทศไทย ส่งมอบสวนสาธารณะ โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ซึ่งมีนายพนม บุญชาญ นายก อบต.โพนงามเป็นผู้รับมอบ


คุณอาจต้องการดู