พิธีส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น

พิธีส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย. ในประเทศญี่ปุ่น. จำนวน 1,000,000 เยน จากภาค 3340 โรตารี่สากล สู่ภาค 2650 ประเทศญี่ปุ่น. ด้วยความร่วมมือผ่านสโมสรโรตารี่ เกียวโตนอร์ธอีสท์   คณะของผู้ว่าการภาคสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากมิตรโลแทเรียนชาวญี่ปุ่น. มีการร้องเพลงชาติไทยในที่ประชุมด้วย. นับเป็นเกียรติสูงสุด
คุณอาจต้องการดู