ภาค3340จัดเสวนาเรื่องเกี่ยวกับโรตารีให้สโมสรฯในเขต1 และเขต2

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ภาค3340 จัดกิจกรรมเสวนา โดยมีผู้ว่าการภาค3340RI  สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ร่วมกับทีมงานภาคเสวนาเรื่องสมาชิกภาพ โดย อภผ.รัฐประทีป  กีรติอุไร  ทีมเสวนาภาพลักษณ์โรตารีโดย อผภ.วิวัฒน์  พิพัฒน์ไชยศิริ และ อผภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส ทีมเสวนาเรื่องมูลนิธิ โดย อผภ.ศิริ  เอี่ยมจำรูญลาภการเสวนาครั้งนี้สโมสรโรตารี ท่าเรือ ตราด ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดเสวนา ณ ห้องประชุมสโมสรฯโดย นย.จันทร์ปรุง  หาญชนะ นายกสโมสรโรตารีท่าเรือ ตราด ให้การต้อนรับเพื่อนสมาชิกร่วมเสวนา จากสโมสรโรตารีในเขต 1 และ เขต 2 เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ถึง100 ท่าน


คุณอาจต้องการดู