สภาอดีตผู้ว่าการภาค

อผภ. มุข วงษ์ชวลิตกุล
(นครราชสีมา)

ชื่อ-สกุล

อผภ. มุข วงษ์ชวลิตกุล ( นครราชสีมา)

PDG.Muk Vongchavalitkul (Nakornrajasima)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3360 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2532-2533

สโมสรโรตารี

นครราชสีมา / Nakorn Rajasima

 
อผภ. นิเวศน์ คุณาวิศรุต
(จันทบุรี)

ชื่อ-สกุล

อผภ.นิเวศน์  คุณาวิศรุต (จันทบุรี)

PDG. Niwes  Khunavisarut  (Chantaburi)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2535-2536

สโมสรโรตารี

จันทบุรี / Chantaburi

 
อผภ.สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล
(อุดรธานี)

ชื่อ-สกุล

อผภ.สวัสดิ์  ผดุงมาตรวรกุล  (อุดรธานี)

PDG. Sawatde  Phadungmatwaragu  (Udonthani)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2537-2538

สโมสรโรตารี

อุดรธานี / Udonthani

 

 

อผภ. สม อินทร์พยุง
(พัทยา)

ชื่อ-สกุล

อผภ. สม  อินทร์ผยุง  (พัทยา)

PDG. Som   Indra-Payoong

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2538-2539

สโมสรโรตารี

อีคลับ เซาธ์อีสท์ เอเชีย / E-Club of Southeast Asia

 

 

อผภ. รัฐประทีป กีรติอุไร
(นครราชสีมา)

ชื่อ-สกุล

อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร (นครราชสีมา)

PDG.Rathprateep  Keeratiurai    (Nakornrajasima)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2539-2540 (1996-1997)

สโมสรโรตารี

นครราชสีมา / Nakorn Rajasima

 

 

อผภ. จำนง มหาผล
(ศรีสะเกษ)

ชื่อ-สกุล

อผภ.จำนง มหาผล (ศรีสะเกษ)

PDG. Chamnong Mahaphol (Srisaket)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2540-2541(1996-1997)

สโมสรโรตารี

ศรีสะเกษ / Sisaket

 

 

อผภ. สมชาย เจียรนัยพานิชย์
(แก่นคูน-ขอนแก่น)

ชื่อ-สกุล

อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ (แก่นคูน-ขอนแก่น)

PDG. Somchai Chiaranaipanit ( Kaen Koon-Khon Kaen)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2541-254

สโมสรโรตารี

แก่นคูน / Kaen Koon

 

 

อผภ.เปรมปรีชา ทิพวาน
(พัทยา)

ชื่อ-สกุล

อผภ.เปรมปรีชา ทิพวาน (พัทยา)

PDG.Prempreecha Dibbayawan (Pattaya)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2543-2544

สโมสรโรตารี

(พัทยา)

 

 

อผภ. ปราสาท กระตุฤกษ์
(อุดรธานี)

ชื่อ-สกุล

อผภ.ประสาท กระตุฤกษ์ (อุดรธานี)

PDG. Prasart Kratoorerk (Udonthani)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2544-2545

สโมสรโรตารี

อุดรธานี / Udonthani

 

 

อผภ. ชาญ จรรโลงเศวตกุล
(นครราชสีมา)

ชื่อ-สกุล

อผภ. ชาญ จรรโลงเศวตกุล (นครราชสีมา)

PDG. Charn Chanlongsawaitkul ( Nakorn Rajasima)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2546-2547

สโมสรโรตารี

นครราชสีมา / Nakorn Rajasima

 

อผภ. สุรัตน์ บัววัน
( นครพนม)

ชื่อ-สกุล

อผภ. สุรัตน์ บัววัน ( นครพนม)

PDG. Surat Buawan (Nakhonphanom)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2547-2548

สโมสรโรตารี

นครพนม / Nakornphanom

 

 

อผภ. จินต์ ศรีกสิกรณ์
อผภ. จินต์ ศรีกสิกรณ์ (พัทยา)

ชื่อ-สกุล

อผภ. จินต์ ศรีกสิกรณ์ (พัทยา)

PDG. Jin Srikasikorn (Pattaya)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2548-2549

สโมสรโรตารี

(พัทยา)

 

 

อผภ. อานนท์ จิรชวาลา
(บุรีรัมย์)

ชื่อ-สกุล

อผภ. นพ.อานนท์ จิรชวาลา (บุรีรัมย์)

PDG.Dr.Arnon Chirajavala ( Buriram)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2550-2551

สโมสรโรตารี

บุรีรัมย์ / Buriram

 
อผภ. ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
(จอมเทียน – พัทยา)

ชื่อ-สกุล

อผภ. ประทีป ซิงห์ มาโลตรา ( จอมเทียน – พัทยา)

PDG.Pratheep S. Malhotra (Jomtien-Pattaya)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2551-2552

สโมสรโรตารี

จอมเทียน-พัทยา / Jomtien-Pattaya

 

อผภ. ศิริ เอี่ยมจำรูญลาภ
(นครราชสีมา)

ชื่อ-สกุล

ศิริ เอี่ยมจำรูญลาภ (นครราชสีมา)

PDG. Siri Eiamchamroonlarp (Nakorn Rajasima)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2552-2553

สโมสรโรตารี

นครราชสีมา / Nakorn Rajasima

 

 

อผภ. ธงชัย ลัอตระกานนท์
( ชลบุรี )

ชื่อ-สกุล

อผภ.ธงชัย ล้อตระกานนท์ ( ชลบุรี )

PDG. Thongchai Lortrakanon ( Cholburi)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2553-2554

สโมสรโรตารี

ชลบุรี / Cholburi

 

อผภ. ธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ
(ขอนแก่น)

ชื่อ-สกุล

อผภ.ธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ (ขอนแก่น)

PDG.Thirayud Watanathirawook ( Khonkaen)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2554-2555

สโมสรโรตารี

ขอนแก่น / Khon Kaen

 

 

อผภ. สุวรรณ สรรภาภรณ์
(จันทนิมิต)

ชื่อ-สกุล

อผภ. สุวรรณ สรรภาภรณ์ (จันทนิมิต)

PDG. Suwan Sanphaporn (Chanthanimit)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2556-2557 (2008-2009)

สโมสรโรตารี

จันทนิมิต / Chanthanimit

 

อผภ. รัชนี อยู่ประเสริฐ
( ชุมแพ-ขอนแก่น)

ชื่อ-สกุล

อผภ. รัชนี อยู่ประเสริฐ ( ชุมแพ-ขอนแก่น)

PDG. Rachnee Euprasert (Chumpae-Khonkaen)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2557-2558 (2009-2010)

สโมสรโรตารี

ชุมแพ / Chumphae

 

อผภ. วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
(หมากแข้ง)

ชื่อ-สกุล

อผภ. วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ (หมากแข้ง)

PDG. Vivat Pipatchaisiri (Magkang)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2558-2559(2010-2011)

สโมสรโรตารี

หมากแข้ง / Magkang

 

ผวภ. เอกณรงค์ กองพันธ์
( อุดรธานี)

ชื่อ-สกุล

อผภ. เอกณรงค์ กองพันธ์ ( อุดรธานี)

PDG. Eknarong Kongpan ( Udonthani)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2559-2560 (2011-2012)

สโมสรโรตารี

อุดรธานี / Udonthani

 

 

อผภ. อรอนงค์ ศิริพรมนัส
(พลูตาหลวง)

ชื่อ-สกุล

อผภ. อรอนงค์ ศิริพรมนัส (พลูตาหลวง)

PDG. Onanong Siripornmanut ( Plutaluang)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2560-2561 (2012-2013)

สโมสรโรตารี

พลูตาหลวง

 

 

อผภ. สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
(แก่นคูน)

ชื่อ-สกุล

อผภ.  สุรพล สวีแสงสกุลไทย ( แก่นคูน)

PDG.Surapol Thaveesangskulthai (Kaen Koon)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2561-2562 (2017-2018)

สโมสรโรตารี

ขอนแก่น / Khon Kaen

อผภ. มารวย จินตบัณฑิตวงศ์
(บัวใหญ่-นครราชสีมา)

ชื่อ-สกุล

อผภ. มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ (บัวใหญ่-นครราชสีมา)

PDG. Maruay Jintabanditwong (Buayai-NakornRajasima)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2562-2563 (2019-2020)

สโมสรโรตารี

บัวใหญ่-นครราชสีมา / Buayai-NakornRajasima

อผภ. วิมล คชินทักษ
(มิตรภาพ-ขอนแก่น)

ชื่อ-สกุล

อผภ. วิมล คชินทักษ (มิตรภาพ-ขอนแก่น)

PDG. Wimon Kachintaksa (Mitraparp-Khon kaen)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2563-2564 (2020-2021)

สโมสรโรตารี

มิตรภาพ-ขอนแก่น / Mitraparp-Khon kaen

อผภ. ผศ.ดร. จารีศรี กุลศิริปัญโญ
(พูลตาหลวง)

ชื่อ-สกุล

อผภ. ผศ.ดร. จารีศรี กุลศิริปัญโญ (พูลตาหลวง)

PDG. Dr. Jareesri Kunsiripunyo (Plutaluang)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2564-2565 (2021-2022)

สโมสรโรตารี

พูลตาหลวง / Plutaluang

อผภ. พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์
(อีคลับ ภาค 3340)

ชื่อ-สกุล

ผวภ. พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ (อีคลับ ภาค 3340)

PDG.Pantida Rojwannasin (E-Club District 3340)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร

2565-2566 (2022-2023)

สโมสรโรตารี

อีคลับ ภาค 3340 / E-club District 3340