สโมสรโรตาแรคท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษร่วมประชุมวิชาการ

เมื่อวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562  สโมสรโรตาแรคท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษนำโดย นส.แพรพลอย  อุริพันธ์ นายกสโมสรฯ นำสมาชิกสโมสรโรตาแร็คท์ จำนวน 24 ท่าน

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และสโมสรโรตาแร็คท์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้นำผลงานของสมาชิกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มอาชีพระดับชาติ และผลงานต่างๆที่
สโมสรโรตารีศรีสะเกษให้การสนับสนุน  พร้อมกันนี้สโมสรฯได้แสดงออกถึงบทบามการ
พัฒนาอาชีพ และนำเสนอกับประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการเผยแพ่รชื่อเสียงสโมสรฯอีกด้วย

คุณอาจต้องการดู