อบรมเจ้าหน้าที่บริหารสโมสร(DTA)ภาค3340 ประจำปี2566-67

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566  ภาค 3340 จัดอบรมสัมนาเจ้าหน้าที่บริหารสโมสร

District Training Assembly(DTA)  จัดที่โรงแรม เจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี โดยมี 
สโมสรโรตารีอุดรธานี และครอบครัวโรตารีอุดรธานี รวม 5 สโมสรในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติ จาก PRID.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิขข์
และ อผภ.เจสัน  ลิม จากภาค 3350 มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ  ได้รับความรู้และการเตรียมตัวเพื่อไปบริหารสโมสรในปี 2566-2567 โดยมีผวล.วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ซึ่งจะเป็นผู้ว่าการภาค 3340 ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้นายกทุกสโมสรมีพลังในการทำงานในปีหน้าได้อย่างดียิ่ง
คุณอาจต้องการดู