อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไรได้รับคำชมเชยการช่วยเหลือสังคม

ท่าน อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร อดีตผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล ได้รับการยกย่องในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้า เรื่องการให้ความช่วยเหลือสังคม ในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยจะยกโรงแรมศรีพัฒนา จ.นครราชสีมา ที่ท่านเป็นผู้บริหาร  ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยโรงแรมศรีพัฒนา มีห้องจำนวน 183 ห้อง มีความพร้อมในทุกด้านในการรองรับผู้ป่วย ดังกล่าว  เราชาวโรแทเรียนภาค 3340

ขอแสดงความชื่นชมท่านไว้ ณ ที่นี้ "โรตารีทำดี เราต้องชื่นชม"

คุณอาจต้องการดู