ฯพณฯท่านพิชัย รัตตกุล เปิดโครงการปลูกพฤกษา หญ้าแฝก

   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

 กิจกรรม “วันดีๆกับโรตารีที่แก้มลิงหนองโนนต่าย ปลูกพฤกษา หญ้าแฝก เทิดไท้องค์ราชันพระภูมิพล” ได้รับความร่วมมือจากสโมสรโรตารีในประเทศไทย ทั้ง 4 ภาค โดย ฯพณฯท่านพิชัย รัตตกุล อดีดประธานโรตารีสากล  ได้เป็นประธานในกิจกรรม และร่วมนำมวลมิตรโรแทเรียนปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก  ในบริเวณ โครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    THE LAKE OF LOVE

ณ หนองโนนต่าย ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร   ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนโดย  สโมสรโรตารีในประเทศไทย และงบประมาณแผ่นดิน

Lake of Love. A Rotary Project initiated by PRIP.Bhichai Rattakul to commemorate our beloved late King Bhumiphol.  Rotarians from 4 Districts in Thailand gathered to grow vetiver around the lake. Bicycles, eye glasses and play ground for children were also given to communities living around the lake. A tough but happy days and full of smiles for all !!

โครงการแก้มลิง บ้านหนองโนนต่าย โครงการของโรตารีในประเทศไทย โดยดำร้องท่านอดีตประธานโรตารีสากล

 ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล เพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช   ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ 15 ธันวาคม มิตรโรแทเรี่ยน จากทั่วประเทศไทย ร่วมปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำ มอบรถจักรยานยืมเรียน แว่นสายตา สนามเด็กเล่น ให้กับชุมชน รอบอ่างเก็บ บรรยากาศเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ และความสุข
คุณอาจต้องการดู