เชิญร่วมงานเสวนา”เข้าใจโรตารี” ที่จ.นครราชสีมา

เรียนเชิญสมาชิกสโมสรโรตารีในเขต 8 เขต 9 เขต10 และมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

ร่วมงานเสวนา "เข้าในโรตารี" ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ในเวลา 14.30 ถึง17.00 น.
ณ โรงแรมศรีพัฒนา จ.นครราชสีมา การเสวนาครั้งนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียนและ
มีเอกสารแจกฟรี 

คุณอาจต้องการดู