เชิญร่วมประชุม Virtual Public Image Management Seminar ปี2022

เรียนเชิญมิตรโรแทเรียนทุกสโมสรโรตารีภาค3340 เข้าร่วมการสัมนา เรื่องภาพลักษณ์สาธารณะโรตารี

ประจำปี 2565-2566 ผ่านระบบZOOM  โดยมีวิทยากรรับเชิญ จากกรมประชาสัมพันธ์ เขต 7 มาเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้สื่อดิจิตทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์  และได้รับเกียรติจาก RPIC ZONE 10B&10C อผภ.นพ.สงวน คุณากร มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย 
         การสัมนาจะมีขึ้นวันที่ 10 ตุลาคม 2565
          เวลา 13.00 น.- 15.40 น. ทางZOOM 
                 Meeting ID: 3340 3340 00
                 Passcode ; rotary3340

คุณอาจต้องการดู