เชิญร่วมเสวนา “ความเข้าใจโรตารี” ที่ จังหวัดขอนแก่น

เรียนเชิญสมาชิกสโมสรโรตารี ในเขต17 และ เขต18 และเขตใก้ลเคียง ร่วมเสวนา เรื่อง 
"การเข้าใจโรตารี" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องมงกุฏพลอย  ชั้น16 
โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท   

คุณอาจต้องการดู