โครงการอบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ครั้งที่ 27

โครงการอบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย (เขาล้าน) อ.คลองใหญ่ จ.ตราดคุณอาจต้องการดู