โรตารีทั่วประเทศไทยร่วมเปิดศาลาการุณย์และโครงการบึงแห่งความรัก

เมื่อวันที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2562  วันแห่งความภาคภูมิใจของโรแทเรียนทั่วประเทศไทยโครงการแก้มลิง
หนองโนนต่าย
ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ตั้งอยู่ที่บ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิภาคโรตารีประเทศไทย กับกรมชลประทาน  ได้สำเร็จ และส่งมอบให้ กรมชลประทานและชุมชน  โดยโครงการนี้ได้ ริเริ่มจากอดีตประธานโรตารีสากล  ท่านพิชัย รัตตกุล ได้นำชวนมวลมิตรโรแทเรียน และภาคเอกชน ร่วมกันสมทบทุน สนับสนุนงบประมาณ จนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ท่านพิชัย รัตตกุล ยังเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน จึงได้จัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น อาคารผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้ชุมชนได้ใช้สถารที่แห่งนี้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  มีพิธีสงฆ์ที่ศาลาการุณย์ (สวดถอดสวดถอน) และมอบรถจักรยาน 200 คัน ให้เด็กๆไว้สำหรับใช้ไปโรงเรียน และมอบรถวีลแชร์ 50 คัน ให้ผู้พิการ
และในวันที่ 31 สิงหาคม 2562  ทำพิธีเปิดแพรคลัมป้ายศาลาการุณย์ โดยท่านพิชัย รัตตกุล กิจกรรมปลูกต้นจามจุรี มีกิจกรรมเพื่อชุมชน การแข่งเรือ มอบรางวัล การแสดงโปงลาง แฟชั่นผ้าคราม และปิดงานด้วยพลุไฟแสงสีที่ริมบึงแห่งความรัก (The Lake Of Love
คุณอาจต้องการดู