เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมอบรมโปรแกรมเยาวชน
ผู้นำโรตารีในวันที่ 17-21ตุลาคม 2561
สำหรับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี RYLA
โปรมแกรมการอบรมและการเตรียมตัว เข้าอบรมสามารถ ตรวจสอบและเตรียมตัวตามโปรแกรมที่นำเสนอ

Download : โปรแกรมการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี RYLA

 

คุณอาจต้องการดู