หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

สโมสรโรตารี ในภาค 3340 ร่วมใจกันทำกิจกรรม เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ การขจัดโรคโปลิโอ หรือ End Polio Now

สโมสรโรตารี ในภาค 3340 ร่วมใจกันทำ...