หมวดหมู่ : ไม่มีหมวดหมู่

[ภาพกิจกรรม] กิจกรรม”โครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี” RYLA ครั้งที่ 30 ณ สวนสัตว์โคราช จังหวังนครราชสีมา

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ท่านพ...