สโมสรโรตารีจันทบูรมอบ ข้าวสารและอาหารแห้ง ให้ผู้กักตัว 14 วัน

สโมสรโรตารีจันทบูรมอบ ข้าวสารและอาหารแห้ง ให้ผู้กักตัว 14 วัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีจันทบูร มอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้ผู้ป่วยโควิทที่หายแล้ว แต่ต้องกักตัวเอง 14 วัน ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี