สโมสรโรตารีจันทบุรีอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็นให้แก่กลุ่มคนพิการทางสายตา และกลุ่มคนพิการทางปัญญา

สโมสรโรตารีจันทบุรีอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็นให้แก่กลุ่มคนพิการทางสายตา และกลุ่มคนพิการทางปัญญา

สโมสรโรตารีจันทบุรีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็นให้แก่กลุ่มคนพิการทางสายตา และกลุ่มคนพิการทางปัญญา มีมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท โดยมีนายกสมาคมคนตาบอด และประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนเป็นประธานโครงการ